експонат

Леглото на Яворов

Експонат в Пейовата стая