Спечелен проект

НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" ПОДКРЕПЯ ДЕЙНОСТТА НА КЪЩА МУЗЕЙ „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“ С ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

На 19 ноември 2021 г. „Къща музей „Пейо К. Яворов”- гр. Чирпан спечели проект по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване, и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

С финансовото подпомагане за музея в размер на 1200 лв. от НФ „Култура“ Къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан заплати месечните си сметки за изразходената електроенергия за месеците ноември и декември.

Бяха постигнати конкретни резултати от усвояването на средствата: осигуриха се благоприятна климатична среда за съхранение на движимите културни ценности в музея и по-комфортни условия за посетителите.

 

 

Назад