експонат

Снимка Яворов на магаренцето. Фотокопие

Експонат в Пейовата стая