експонат

Портрет на Пушкин в дървена рамка

Експонат в Пейовата стая