експонат

Кана керамична с форма на правоъгълен паралелепипед, с декоративна украса -цветя и листа

Експонат в Пейовата стая