експонат

Портрет на Тотю Крачолов под стъкло в дървена рамка

Експонат в Гостната стая