експонат

Портрет на Гана Крачолова под стъкло в рамка

Експонат в Гостната стая