експонат

Щампа цветна литография с образите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

Експонат в Гостната стая