експонат

Снимка –Яворов и неговите седем четници от ноември 1912 г. Копие

Експонат в Гостната стая