експонат

Семеен портрет на Лора и Яворов в рамка

Експонат в Гостната стая