експонат

Семеен портрет на Крачолови от 1889 г. Семеен портрет на Крачолови от 1889г Семеен портрет на Крачолови от 1889г

Експонат в Гостната стая