експонат

Връшник метален

Експонат във Всекидневната