експонат

Меден поднос за кафе с кръгла форма,с гравирано името на Тотю Крачолов

Експонат във Всекидневната