експонат

Софра дървена

Експонат във Всекидневната