експонат

Столче трикрако дървено

Експонат във Гостната стая