експонат

Кутия метална с форма на пресечен конус

Експонат във всекидневната