експонат

Котле метално черно

Експонат във Всекидневната