1906

Начало на любовта му с Мина Тодорова. През втората половина на годината е командирован в гр. Нанси (Франция).