1909

Излиза белетристичната му книга "Хайдушки копнения. Спомени от Македония".