1910

Издава "Подир сенките на облаците" с подзаглавие "Отбрани стихотворения". През втората половина на годината е в Париж, където присъства на погребението на Мина. С ръкопис, озаглавен "Прозрения", печели наградата на Фонд "Иван Вазов" за поезия.