1912

На 19 септември се венчава за Лора Каравелова. Участва в Балканската война като воевода на чета в Македония. Издание на драмата "Когато гръм удари, как ехото заглъхва", поставена на сцена през следващата година.