1914

През лятото и ранната есен преработва стихосбирката "Подир сенките на облаците", като я посвещава на съпругата си с изричното указание: "Тоя сборник може да се печати само в тая окончателна редакция". Почти сляп, оклеветен и съсипан от тенденциозно воденото следствие по самоубийството на Лора, на 29 октомври Яворов взема голяма доза отрова и се застрелва. По негово желание е погребан в четническата му униформа.