1893-1897

Телеграфист в Чирпан. През 1895г. е публикувано първото му стихотворение "Напред" във в. "Глас Македонски".