1897-1900

Телеграфист в Сливен, Стралджа и Анхиало (Поморие). През 1898г. са отпечатани първите му стихотворения в сп. "Мисъл", подписани с инициали.През следващите две години и половина в списанието са поместени много негови творби, под които стои вече псевдонимът Яворов.