1900

В началото на октомври поетът се установява в София и заедно с д-р Кръстьо Кръстев, Пенчо Славейков и Петко Ю. Тодоров образуват Литературния кръг "Мисъл".