1901

През октомври излиза първата Яворова книга, озаглавена "Стихотворения".