1902-1903

Яворов става емблема на българското национално движение в Македония - участник е в чети, редактира и сътудничи на вестниците "Право", "Автономия", "Свобода или смърт".