Съобщение

Съобщение

 

На основание Заповед №РД-01-117 от 08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД-09-199/ 09.03.2020 г. на кмета на Община Чирпан  във връзка с предприемане на превантивни мерки срещу разпространяването на COVID-19  информираме, че в Къща музей „Пейо К. Яворов“-гр. Чирпан  от 11.03.2020 г.се преустановяват  груповите посещения и няма да бъдат провеждани екскурзоводски беседи.

Преустановява се провеждането на културни мероприятия на открито и закрито: концерти, представяне на книги, откриване на изложби, чествания.

Няма да бъдат провеждани образователни програми, както и всякакви инициативи с участието на деца и ученици.

Назад