Съобщение

На основание Заповед №РД-09-224 от 13.03.2020 г. на кмета на Община Чирпан и във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение Къща музей „Пейо К. Яворов”- гр. Чирпан ще бъде затворена за посещение от 14.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

Назад