Нощ на музеите

Къща музей „Пейо К. Яворов“ отбеляза Нощта на музеите с филмова вечер

На 18 май по повод Международния ден на музеите на откритата сцена в Къща музей „Пейо К. Яворов“ при спазване на всички противоепидемични мерки се проведе Нощ на музеите. Събитието бе открито от директора на музея Златина Колева:

„Нощта на музеите се провежда в различни страни от 1978 г., а от 2005 г. започва да се отбелязва и в България. Целта е да се повиши информираността за значението на музеите като средства за културен обмен и сътрудничество между народите. Къща музей „Пейо К. Яворов“ е първата институция в Чирпан, която осъществява инициативата нощ на музеите още през 2010 г. Миналата година музеят отбеляза своя  65-годишен юбилей. За времето от създаването на музея до сега много хора са свързали живота си с идеята музеят да бъде място, където се пази паметта на гения Яворов. През годините принос за това имат уредниците Стоян Стаев, Димитър Данаилов, Мария Илиева, Илия Илиев и Тодор Иванов. Днес в музейния екип са уредника Делиана Начева и младите попълнения Даниела Дечева и Антоана Йорданова, които продължават работата за популяризиране живота и делото на Пейо Яворов.“

Златина Колева благодари на екипа на музея и изрази увереността си, че заедно ще успеят да отговорят на предизвикателствата, които им поднася работата в музея.

Посетителите в Нощта на музеите на Къща музей „Пейо К. Яворов“ имаха възможността да гледат филма „Дело 205/1913 г. П. К. Яворов“ и то в една необикновена атмосфера – в двора на родната му къща, място, което и до днес въздейства с обаятелния си дух. Всеки от присъстващите получи книга на чирпански автор и рекламни материали на музея.

Назад