Национален литературен конкурс

Национален литературен конкурс

“И ти си в мене – ти, родино моя”, 2021 г.

*Организатори: Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” и Фондация “Яворов”.

*В конкурса могат да участват ученици от V до ХII клас от цялата страна. Участниците са разделени в две възрастови групи:

- Първа възрастова група – V-VII клас

- Втора възрастова група – VIII-XII клас

*Конкурсът има два раздела:

-                    Поезия – до три стихотворения

-                    Проза – до две творби

*Конкурсът е открит. Всеки участник в него трябва да посочи своето име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон за връзка и електронна поща.

*Жури с председател Димана Йорданова ще оценява литературната стойност на конкурсните работи. Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни награди.

*Творбите си изпращайте на адрес:

гр. Чирпан 6200

ул. “Крачолови” 26

Къща музей “Пейо К. Яворов”

или на e-mail:    javorovch@abv.bg

Телефон за справка: 0416/94019.

*Крайният срок за изпращане на творбите е 18.12.2020 г.

Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Къща музей Яворов Чирпан и на електронния сайт на музея      www.javorovhouse.info  на 11.01.2021 г. Тогава ще бъде дадена информация и относно награждаването на отличените участници.

 

 

Назад