Спечелен проект

Спечелен проект за музеен реквизит

Къща музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан кандидатства с проект пред Министерството на културата по обявената от него конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства. Темата на конкурсната сесия бе  „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“. Проектът на Къща музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан „Закупуване на музеен реквизит за изложбата в експозиционната зала на Къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан“ бе сред одобрените проекти.

Общата стойност на проекта е 11 394,60 лв. Той ще бъде финансиран на 100% от Министерството на културата. Дейностите по проекта ще започнат от 1 януари  2021 г. и ще приключат на 31 май 2021 г. По проекта ще бъде закупен, доставен, укрепен и монтиран музеен реквизит в експозиционната зала на музея – постаменти, манекени, системи за окачване, аранжьорски реквизит, плексигласови поставки за музейни експонати.

С реализацията на проекта ще се отговори на очакванията на посетителите за съвременно, пълноценно и атрактивно представяне на движимите културни ценности, съхранявани в Къща музей „Пейо К. Яворов“.

Назад