"Жива вода" - Васил Иванов

Нова стихосбирка на Васил Иванов

На 29 октомври в Къща музей „Пейо К. Яворов” се състоя премиера на новата стихосбирка на Васил Иванов „Жива вода”. Васил Иванов е член на СБП. Негови творби са публикувани в електронното издание „Литературен свят“ и в периодичния печат. Носител е на множество награди от различни литературни конкурси. През 2018 г. е удостоен с първа награда в раздел „Хумор и сатира” на СБП за книгата си „Златната ябълка и още нещо”. Преди седем години Васил Иванов издава първата си стихосбирка „Резилиада“. Следват още пет: „Захар в раната“, „Последното врабче“, „Златната ябълка и още нещо“, „Подкова за късмет“. Има и една книга с фантастични разкази „Заешката планета“. „Жива вода” е шестата му стихосбирка. В нея, както и в предишните пет, поетът е говорител на обикновения българин, изразител на неговите тегоби и надежди. Изданието е на ИК „Светулка 44 Атеней“ – София. Съдържа 47 стихотворения. Освен автор на стиховете, Васил Иванов е и художник на корицата, както и в предишните си четири стихосбирки.

Книгата и авторът бяха представени от директора на музея Златина Колева: „Яворов е геният, който Чирпан е дал на България и света, но чирпанския край е създал още много твори, които с творческите си постижения са показали, че нашият малък град има място в културната карта на България. Сред тях достойно място заема Васил Иванов.  Той твори в един от най-трудните жанрове – сатиричния. Хумористично-сатиричният жанр има почва в нашия край. Първите проявления откриваме в чирпанския фолклор, през Възраждането в града ни Георги Данчов-Зографина издава вестник „Таласъм“, преминава в разказите на Петър Боянов с неговите герои-шегаджии, в колоритния мъжки хумор на Димитър Данаилов, във фейлетонното намигване на Тодор Иванов. В последните години единственият, който продължава да пише сатира, е Васил Иванов. В „Жива вода“ Васил Иванов разглежда злободневни теми от нашето съвремие – подмяната на ценностите, чуждопоклонничеството, политическата демагогия, узаконения грабеж Това е една пъстра смешно-тъжна сатирична книга на окаяния живот в съвременна България. Героите на Васил Иванов се стремят към хармония в човешките взаимоотношения, към изначалните ценности – да обичат, да бъдат обичани, да имат вяра и доверие помежду си, заедно да се справят със злото. В книгата са засегнати почти всички „благополучия“ на иначе демократизираното ни общество: корупцията, престъпността, битовата нищета – един невесел микс, който тревожи автора и той търси и намира „жива вода“ като лек за недъзите на нашето съвремие. Васил Иванов се бунтува срещу тези недъзи и събужда гражданската съвест на обществото ни с надеждата, че все някога ще заживеем в един по-справедлив и хармоничен свят. „Живата вода“ ще съживи вярата в красотата и добротата и ще върне оптимизма на българина.“

Васил Иванов прочете свои стихотворения и благодари на НЧ „Димитър  Данаилов 2013” и НЧ „П. К. Яворов 1867” за финансовата подкрепа за изданието, след което раздаде автографи на своите читатели.

Назад