155 години от рождението на Пенчо Славейков

Изложба „Почит към Пенчо Славейков”

бе открита в залата на Къща музей „Пейо К. Яворов” на 20 май. На 27 април се навършиха 155 години от рождението на Пенчо Славейков. Изложбата е дело на Къща музей „Петко и Пенчо Славейкови” – част от Националния литературен музей.

„Пенчо Славейков изиграва изключително голяма роля в живота на Яворов. Със съдействието на Пенчо Славейков и д-р Кръстьо Кръстев Яворов е изтеглен в София и получава служебни назначения, намира добър прием в редактираното от тях списание „Мисъл”. Пенчо Славейков му дава поетичното име Яворов, с което чирпанлията става известен. Пенчо Славейков пише предговора на второто издание на първата стихосбирка на Яворов през 1904 г. На него Яворов посвещава стихотворението си „Павлета делия и Павлетица млада” – припомни директорът на музея Златина Колева.

Изложбата „Почит към Пенчо Славейков”  бе представена от Здравка Никовска – главен уредник на Къща музей „Петко и Пенчо Славейкови”. Тя включва четиринадесет табла, разкриващи жизнения и творчески път на Пенчо Славейков: семейство, роден град, юношество, студентски период в Лайпциг, принадлежността на поета към литературния кръг „Мисъл” и списание „Мисъл”, дейността му като директор на народния театър и ръководеното от него триумфално турне на трупата Македония – 1908 г., поддиректор и директор на Народната библиотека, връзката между народното творчество и неговите „Епически песни”, духовната връзка между поета и неговата муза Мара Белчева, поемата „Кървава песен”, за която Пенчо Славейков е предложен за Нобелова награда за литература през 1912 г., последните години в изгнаничество и смъртта на Пенчо Славейков в Брунате, Италия, отишъл си от живота едва на 46 години. След девет години костите му се завръщат в България. Неговият дух и поезия никога не я напускат.

При откриването на изложбата бяха отчетени резултатите от първия успешно реализиран проект на Къща музей „Пейо К. Яворов” „Закупуване на музеен реквизит за изложбата в експозиционната зала на Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан” на стойност 11 394,60 лв., изцяло финансиран от Министерството на културата. По проекта бяха закупени и монтирани постаменти за скулптурните фигури, плексигласови поставки за експонати, манекени, системи за окачване, аранжьорски реквизит. Новият музеен реквизит представя по по-подходящ и атрактивен начин музейните предмети и те се възприемат по-пълноценно от посетителите. С осъществяването на проекта музейната експозиция отговаря на очакванията на посетителите за съвременно, пълноценно и въздействащо представяне на движимите културни ценности, съхранявани в Къща музей „Пейо К. Яворов”. Наличието на аранжьорски реквизит позволява на музейните служители да обогатят изложбата, като включат нови, непоказвани до сега експонати от своя основен фонд като семейния печат на Яворов и Лора, черните очила, с които се е движил като сянка през последните месеци от своя живот ослепелият Яворов, кутията за попивателна хартия и други.

Изложбата „Почит към Пенчо Славейков” ще бъде експонирана в залата на Къща музей „Пейо К. Яворов” до 20 юни 2021 г.

Назад