Спечелен проект

Пореден спечелен проект

Къща музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан кандидатства с проект пред Министерството на културата по обявената от него конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства. Темата на конкурсната сесия бе „Дейности по представяне на движимото културно наследство  в музеите и художествените галерии“. Проектът на Къща музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан „Оборудване с витрини на експозиционната зала на Къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан“ е сред одобрените проекти.

Общата стойност на проекта е 18 909,60 лв. Той ще бъде финансиран на 100% от Министерството на културата. Дейностите по проекта ще започнат от 1 юли 2021 г. и ще приключат на 29 октомври 2021 г. По проекта ще бъде изработени, доставени и монтирани нови музейни витрини в експозиционната зала на музея – общо 15 витрини: 12 хоризонтални и 3 вертикални. Ще бъде поставено и осветление на витрините.

С реализацията на проекта ще се отговори на очакванията на посетителите за съвременно, пълноценно и атрактивно представяне на експонатите, съхранявани в Къща музей „Пейо К. Яворов“.

Къща музей „Пейо К. Яворов” вече има един успешно реализиран проект „Закупуване на музеен реквизит за изложбата на експозиционната зала на Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан”, който бе финансиран изцяло от Министерството на културата.

Назад