Реализиран проект

Пореден реализиран проект от музея на Яворов

В началото на тази година Къща музей „Пейо К. Яворов” – Чирпан кандидатства с проект пред Министерството на културата по обявената от него конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.  Темата на конкурсната сесия бе „Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии”. Проектът на Къща музей „Пейо К. Яворов” „Оборудване с витрини на експозиционната зала на Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан” бе сред одобрените проекти.

Общата стойност на проекта е 18 909,60 лв. Той вече е успешно реализиран. Финансиран е на 100% от Министерството на културата. Дейностите по проекта започнаха на 1 юли 2021 г. и приключиха на 29 октомври 2021 г. По проекта бяха изработени, доставени и монтирани нови музейни витрини в експозиционната зала на музея – общо 15 витрини: 12 хоризонтални и 3 вертикални. Бе поставено и осветление на витрините.

С реализацията на проекта се отговори на очакванията на посетителите за съвременно, пълноценно и атрактивно представяне на експонатите в залата на музея. С новите витрини  се увеличи видимостта на изложените експонати, създадоха се условия за правилното им съхранение и се постигна по-голяма сигурност. По-големият обем на витрините позволи анотациите за експонатите да бъдат двуезични –на български и английски. Увеличеният брой витрини позволи представянето на нови, непоказвани до сега експонати от основния фонд на музея. Така се подобри естетическия и познавателен характер на съществуващата изложба. Музейната експозиция  се обогати, стана жива и въздействаща.

Припомняме, че през 2020 г. музеят спечели още един проект, обявен от Министерството на културата, а именно: „Закупуване на музеен реквизит за изложбата в експозиционната зала на Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан” на стойност 11 394,60 лв., който бе реализиран през месец май на 2021 г.

Назад