Още един спечелен проект от музея

Пореден спечелен проект от Къща музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан

 

На 20 юли на страницата на НФ „Култура“ бяха публикувани резултатите от проведената сесия за финансиране по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“. Проектът на Къща музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан „Реставрация на движими културни ценности от основния фонд на Къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан на стойност 3999, 40 лв. е сред одобрените проекти. Проектът ще бъде финансиран изцяло от НФ „Култура“.

Проектът цели да бъдат освежени и правилно съхранени книжните тела на книгите „Подир сенките на облаците“ от П. К. Яворов с автограф на поета и посвещение на Лора, с ръчни поправки на Яворов, „Фауст“ от Йохан Гьоте, която д-р Кръстьо Кръстев подарява на Яворов, с посвещение на д-р Кръстев за Яворов  и хектографския лист „Свобода или смърт“, списван от Яворов 1903 г., 12 броя.

След извършените консервационно-реставрационни дейности тези издания ще могат да бъдат излагани в изложбата в експозиционната зала на музея, което ще засили интереса на посетителите към експозицията. Сами по себе си изданията са много ценни и впечатляващи, както за обикновения посетител, така и за хора, които се занимават с научни разработки в сферата на музеологията.

Назад