Изложба и премиера в музея на Яворов

Изложба и премиера в музея на Яворов

Изложба „Яворов и Македония“ бе открита  от директора на Къща музей „Пейо К. Яворов“ Златина Колева на 3 ноември в експозиционната зала на музея. „Тази година се навършват 110 години от Балканската война,участие в която взема и поета Пейо Яворов. Като войвода по време на Балканската война, заедно с други известни войводи като Йонко Вапцаров, Михаил Чаков,  Христо Чернопеев, Яворов  участва в освобождението на редица български градове от турско робство като Банско, Неврокоп, Мехомия. За заслугите, които има по време на войната, той е награден с кръст за храброст.Участието на поета във войната е своеобразен връх в неговата революционна дейност, но със съдбата на Македония той е свързан съдбовно. Това провокира екипът на музея да подготви изложбата „Яворов и Македония”“, отбеляза Колева.

В 20 табла чрез много фотоси, спомени на близки и съратници в борбата, писма на Яворов до близки и приятели, лични свидетелства от мемоарната му книга „Хайдушки копнения” и интервюта,изложбата проследява основните революционни проявления на поета.

Изложбата ще може да бъде разгледана в музея до 28 ноември 2022 г.

Последва премиера на фототипното издание на бунтовния лист, издаван от Яворов, „Свобода или смърт“. 12-те броя на хектографския вестник са образци в  революционната ни журналистика, пример за вестник само с един автор. Вестник, който се прави изцяло в условията на нелегалност.

Васил Савов прочете уводната статия на брой 1 от 10 февруари 1903 г. на „Свобода или смърт“.

Фототипното издание е дело на издателство „Лаген“ – Стара Загора. То бе представено от Трифон Митев - журналист, поет, издател, общественик, човек, който прави всичко духовното да пребъде. Със съдействието на Трифон Митев са осъществени много прояви на музея. Той е един от дарителите, обогатили основен фонд на музея с ценни издания: драмите на Яворов „В полите на Витоша” и „Когато гръм удари, как ехото заглъхва”- първите издания , едната от които с автограф на Яворов, П.К. Яворов -„Юбилеен сборник“.

От 1978 г. по волята на дарителката Живка Джундрекова, чирпанлийка , живееща в София, музеят е притежател на  пълното течение на хектографския вестник”Свобода или смърт”, списван в Македония от Яворов. Има само още 2 течения на вестника, притежание на Народната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“.

Книгата с хектографския лист- фототипно издание, е изцяло спонсорирана от Трифон и неговото семейство, както и от негови приятели. Това издание той подари на музея и Община Чирпан.

„С приходите от продажбата на книгата мислехме да реставрираме течението на вестника от основния фонд, но миналата година кандидатствахме с проект към НФ”Култура” и това ни даде възможност да започнем консервация и реставрация на най-ценните книги от фонда на музея: първото издание на стихосбирката „Подир сенките на облаците” с ръкописните поправки на Яворов и посвещението на Лора, руското издание на „Фауст” на Гьоте, подарено на Яворов от д-р Кръстев, с което вместо евангелие поетът е клел четници в Македония, и Хектографския вестник. Тази сума ще пренасочим към други книги, притежание на музея, нуждаещи се от реставрация.“, сподели Златина Колева.

„„Свобода или смърт“ се родее с в. „Знаме“ на Христо Ботев“ – отбеляза в изложението си Трифон Митев. „Фототипно са публикувани всички статии на вестника. Яворов е имал съзнанието, че прави един вестник, който създава идеологията как се води борба против османската империя. Яворов пази архива на вестника.“

Митев наблегна на голямата роля на куриерската мрежа на ВМОРО за разпространението на вестника. „Главното е истинността на вестника, неговата правдоподобност. Вестникът се изписва по точния български правопис. Чете се от дейците на ВМОРО в Македония. Чете се увлекателно, лесно, но и с мисъл, с поток от разсъждения. В него е посочена позицията на Яворов за освобождение на всички краища на нашата родина, включително и Македония. Въпреки че Яворовите публицистика и журналистика попадат в сянката на поезията му, те са също толкова велики. Публикуваното в „Свобода или смърт“ е също поезия.“, заяви Митев.

За приповдигнатото настроение на гостите на премиерата се погрижиха със своите музикални изпълнения на хайдушки песни певците от Мъжка фолклорна група „Орфей“, с. Ценово.

 

Назад