Премиера на проф. д-р Ромео Смилков

Представиха новите издания на проф. д-р Ромео Смилков

На 19 декември  в залата на Къща музей „Пейо К. Яворов” се състоя премиера на новите издания на един от най-изявените пианисти на Чирпан проф. д-р Ромео Смилков: нотното издание „Клавирен дневник” – 18 пиеси и транскрипции, нотното издание за клавирна транскрипция „Нощ” по едноименната песен на Петко Стайнов и „Три студии за пиано – творби на Моцарт, Бетовен и Лист”. Тези три издания бяха представени от музиковеда д-р Лазаринка Настева.

Ромео Смилков е преподавател по пиано, история на клавирното изкуство и методика на клавирното обучение в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив. Неговите изследователски интереси са в областта на българската клавирна традиция, а преподавателските му интереси – на традиционната класическа клавирна музика и съвременната педагогическа литература. Проф. Смилков е лауреат на редица награди от национални и международни конкурси. Той има концертна дейност в 16 страни в Европа и Азия и провежда майсторски класове в 8 от тях. Има вече над  950 концертни участия. Автор е на статии, съобщения, студии и монографии за клавирното творчество на Иван Спасов, Димитър Ненов и Николай Стойков.

В програмата прозвучаха пиеси от Моцарт, Лист, Петко Стайнов и Димитър Ненов в изпълнение на проф. д-р Ромео Смилков и неговите колеги д-р Велислава Стоянова и Мартин Дафинов.

Проф. Смилков подари на музея изданията си „Три студии – Моцарт, Бетовен, Лист”, „Волфганг Амадеус Моцарт – 15 вариационни цикли за пиано” и „The clavier music of Ivan Spassov”.

Гостите получиха календара на Фондация “Яворов”, посветен на 145 години от рождението на Яворов.

 

Назад