"И ти си в мене - ти, родино моя", 2018 г.

*Организатори: Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов”, Фондация “Яворов” и Съюз на българските писатели.

*В конкурса могат да учасват ученици от V до ХII клас от цялата страна. Участниците са разделени в две възрастови групи:

- Първа възрастова група – V-VIII клас

- Втора възрастова група – IX-XII клас

*Конкурсът има два раздела:

-                    Поезия – до три стихотворения

-                    Проза – до две творби

*Конкурсът е открит. Всеки участник в него трябва да посочи своето име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон за връзка и електронна поща.

*Компетентно жури ще оценява литературната стойност на конкурсните работи. Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти, предметни и парични награди.

*Творбите си изпращайте на адрес:

гр. Чирпан 6200

ул. “Крачолови” 26

Къща музей “Пейо К. Яворов”

или на e-mail:    javorovch@abv.bg

Телефон за справка: 0416/94019.

*Крайният срок за изпращане на творбите е 20.12.2017 г.

Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Къща музей Яворов Чирпан и на електронния сайт на музея      www.javorovhouse.info  до 10.01.2018 г.

Награждаването ще бъде по време на Яворовите януарски дни в Чирпан на 15.01.2018 г. (понеделник) от 15:00 часа в експозиционната зала на къща музей “Пейо К. Яворов” (гр. Чирпан, ул. “Крачолови” 26”).

Назад