Яворови дни

145 години от рождението на Пейо К. Яворов

55-ти Яворови януарски дни, Чирпан, 2023 г.

Под патронажа на Министерството на културата на Република България

Ден втори – 14.01.2023 г.

 

В кръглата маса „Хайдушките ни копнения“, която се проведе в залата на Община Чирпан,  участваха проф. Михаил Неделчев, проф. Димитър Михайлов, проф. Цветан Ракьовски,  Катя Зографова и Трифон Митев. Изказванията в задълбочения разговор за Яворовите въжделения за свободата, воден от проф. Неделчев, ще бъде издаден в специален брой на списанието „Наше минало“. Втората част от дискусията бе посветена на 80 години от рождението на проф. Михаил Неделчев и прожекция на документалния филм „Срещи на първия ред: проф. Михаил Неделчев с Пейо Яворов“ – режисьор Валери Яков. Зам.-кметът на Община Чирпан Румен Тунанов връчи от името на кмета  ключът на Община Чирпан и диплом за високия принос на проникновения изследовател и популяризатор на Яворовия живот и творчество. Председателят на Фондация „Яворов“ Тодор Иванов  му поднесе специално изографисана икона на Свети Архангел Михаил от чирпанския иконописец Румен Петков.

 

Книгата на изследователя на Пейо Яворов проф. Димитър Михайлов „В класиката от Христо Ботйов до Борис Христов“ презентираха проф. Иван Станков и проф. Михаил Неделчев. „В класиката” на проф. Михайлов събира негови статии и студии, публикувани в различни сборници, вестници и списания, като предговори и послеслови на книги. Обединява ги общата им вгледаност в българското класическо литературно наследство.

 

Назад