"Недорисуван свят", 2018 г.

Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” и Фондация “Яворов” обявяват Национален конкурс за рисунка “Недорисуван свят” в памет на Василия Стоилова.

В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас, разделени в две възрастови групи:

- Първа възрастова група – V-VIII клас

- Втора възрастова група – IX-XII клас

Всеки ученик може да представи само една рисунка във формат 35/50 см.

Конкурсът е открит. Всеки участник трябва да посочи: име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон и електронна поща.

Отличените на първо, второ и трето място ще получат грамоти, предметни и парични награди.

Рисунките си изпращайте на адрес:

гр. Чирпан 6200

ул. “Крачолови” 26

Къща музей “Пейо К. Яворов”

Телефон за справка: 0416/94019.

Крайният срок за получаване на рисунките е 20.12.2017 г.

Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Къща музей Яворов Чирпан и на електронния сайт на музея www.javorovhouse.info до 10.01.2018 г.

Награждаването и откриването на изложба с наградените творби ще бъдат по време на Яворовите януарски дни в Чирпан на 15.01.2018 г. (понеделник) от 17:00 часа в Изложбена зала “Георги Данчов-Зографина” (гр. Чирпан, ул. “Пейо Яворов” 5).

Назад