Фотоизложба

Фотоизложба в музея „Тук и въздухът има душа“
Музеят на Яворов в Чирпан се включи в инициативата Нощ на музеите. Този път празникът бе отбелязан по нестандартен начин – с откриване на фотоизложбата „Тук и въздухът има душа“. Това заглавие най-ярко описва атмосферата в родния дом на българския световен поет Яворов. А откъде идва то?
През 1975 г. на посещение в музея на Яворов в Чирпан идва трупата на московския театър „Таганка“. Още като прекрачва прага на дървената порта една от актрисите Елена Бистрицка запленена от невероятното очарование на къщата с двора възкликва: „Тук и въздухът има душа“.
Чувството, че по този калдъръм е стъпвал гениалният Яворов е изпълнено с преклонение и някаква особена емоция на тайнственост и магнетизъм. Старата къща на Крачолови и китната градина са душата на музея.
Но за да бъде атмосферата в двора толкова обаятелна, заслуга имат редица хора. Това са хората, полагали грижи за къщата и градината през годините: леля Нейка, Радка Банова, Мария Манолова, Милена Кабакова, както и доброволците Нейко Петров и Велин Жеков, а Николай Матеев, който работи в градината със сърце и направи музея привлекателно място за посетителите, така че много от тях при своите туристически обиколки споделят възхищението си от облагородената градина и запечатват моменти от тези посещения в любителски снимки.
На 18 май бе открита изложба на фотоси от музея, които обаче са направени от професионалисти: Георги Иванов, Георги Василев, Дончо Дончев и Васил Танев. Те са заснели особената романтика и скритата тъга в Яворовия роден дом денем и нощем. Фотоизложбата включва 21 снимки на музея през годините и през различните сезони. Георги Иванов и Георги Василев отразяват редовно и събитията в музея и участват със свои снимки в музейните печатни издания – вестници и списания. Дончо Дончев и Васил Танев също са се отзовавали на покани за прояви от културния календар на музея. Всички те допринасят за популяризирането на къщата на великия ни съгражданин.
Екипът на музея изказва своята благодарност на всички, които през годините са полагали грижи за поддръжката на дворното пространство, на всички, които са документирали в снимки красотата на Яворовия храм на духовността и са направили така, че да предизвикат възхищението на хилядите посетители на къщата музей.
Това е първата подобна изложба в музея, но догодина за 70-годишния юбилей на институцията на паметта е планирана една ретроспективна изложба от създаването на музея до наши дни.

Назад