Музеят на Яворов в Чирпан реализира поредния си проект

Още един реализиран проект от музея

Къща музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан реализира успешно поредния си спечелен проект.

На 20 юли 2022 г. на страницата на НФ „Култура“ бяха публикувани резултатите от проведената сесия за финансиране по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“. Проектът на Къща музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан „Реставрация на движими културни ценности от основния фонд на Къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан“ на стойност 3999, 40 лв. бе сред одобрените проекти. Проектът бе финансиран изцяло от НФ „Култура“. Ето, че година по-късно приключиха дейностите по реализация на проекта.

С проекта бяха постигнати следните цели: бяха освежени и правилно съхранени книжните тела на книгите „Подир сенките на облаците“ от П. К. Яворов с автограф на поета и посвещение на Лора, с ръчни поправки на Яворов, „Фауст“ от Йохан Гьоте, която д-р Кръстьо Кръстев подарява на Яворов, с посвещение на д-р Кръстев за Яворов и хектографския лист „Свобода или смърт“, списван от Яворов 1903 г., 12 броя. Състоянието на трите издания – П. К. Яворов – „Подир сенките на облаците“, Гьоте – „Фауст“ и бунтовен лист „Свобода и ли смърт“ беше значително подобрено, вече не са захабени, разкъсани и в неугледен и незадоволителен вид, а са освежени, подвързани без да се нарушава книжното съдържание. По проекта бяха закупени 3 бр. архивни кутии по размерите на съответните издания, с което книгите ще бъдат запазени и съхранени във времето. Така те ще бъдат правилно съхранявани.

След извършените консервационно-реставрационни дейности тези издания са изложени в експозиционната зала на музея, което засили значително интереса на посетителите към експозицията. Бе поставена и информационна табела за проекта. Сами по себе си изданията са много ценни и впечатляващи, както за обикновения посетител, така и за хора, които се занимават с научни разработки в сферата на музеологията. Едно от постиженията на проекта и екипа му е новото успешно партньорство с Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. София, с която възнамеряваме да работим и занапред, като реставрираме нови ценни издания от фондовете на музея.

Назад