Образователна програма

Образователна програма

„Първи стъпки в света на Яворов”

на Къща музей „Пейо К. Яворов” – Чирпан

Проект на Къща музей „Пейо К. Яворов” – Чирпан с финансовата подкрепа на Министерството на културата на стойност 5947,55 лв.

Партньор по проекта: СУ „П. К. Яворов” – Чирпан – Начална степен – 3  клас

Ден първи

На 15 март 2024 г. стартира Музейно- образователна програма „Първи стъпки в света на Яворов”, насочена към учениците в 3 клас на СУ „П. К. Яворов”. Тя включва 15 деца. Заниманията са всеки петък следобед в периода от 15 март до 23 май 2024 г.

Целта на програмата е децата да получат първоначална представа за личността на Яворов, неговото семейство, идеи, творческа и революционна дейност чрез беседа и обиколка на музея.

На първата среща бе представена родната къща на поета и бита на семейството с цел учениците да добият представа за живота на българите от края на 19 век. Бе обърнато внимание на етнографските материали в къщата: бутало за масло, желязна парна ютия, паралия, хурка, вретено, кандило, пиростия, медни тави и съдове, огнище, мангал. Децата се запознаха с жизнения път и творческата съдба на Яворов.

Следващия път децата ще попълват мисловни карти с родословното дърво на Яворов и членовете на семейство Крачолови. Ще се запознаят и с виртуалния екскурзовод в музея.

Децата ще бъдат въвлечени в познавателна игра, за да добият впечатления от къщата и от детските години на поета, който е живял в Чирпан до 18-тата си година. Всички деца ще получат награди за знанията си.

Чрез неформално образование по проекта и програмата „Първи стъпки в света на Яворов” децата ще добият първите си впечатления за поета и ще натрупат ценна информация за него, което ще им бъде от изключителна полза когато започнат да изучават творби на Яворов в училище.

Назад