Яворови януарски дни - Чирпан, 2018 г.

Ден втори – 14 януари
От 10 часа в експозиционната зала на къща музей „Пейо К. Яворов” се проведе 6-та поред национална научна конференция "140 години от рождението на П. К. Яворов". Организатори на конференцията са катедра „Българска литература”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, къща музей „Пейо К. Яворов”, фондация „Яворов” и Община Чирпан. В нея взеха участие с научни доклади 37 от изследователите на Яворовото творчество и живот. В началото те бяха приветствани от проф. дн Димитрина Нанева - последният наследник от рода на поета. Тя подари на всички участници в конференцията книгата на д-р Найден Найденов „Спомени с Иван Багрянов”. 
След близо 8-часовата конференция денят продължи
с представянето на две книги. Проф. Димитър Михайлов и проф. д-р Антония Велкова-Гайдарджиева – и двамата преподаватели във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, представиха книгата "Пейо К. Яворов – поет богоборец" на Иван Мешеков, която се издава по повод 140 години от рождението на Яворов и е финансирана от Община Златарица. Проф. Димитър Михайлов я нарича „Първата концептуална книга за поета Яворов” и пише: „С „П. К. Яворов. Поет богоборец” Мешеков насочва яворознанието към аналитично и концептуално четене на Яворовия текст, разкрива за първи път задълбочено и систематизирано модерния екзистенциален и метафизичен характер на цялата Яворова лирика.”
Вечерта продължи с премиера на Яворовата стихосбирка „Аз не живея, аз горя”, представена от Елка Няголова, акад. Ристо Василевски, Людмила Снитенко, Алекси Врубел, Едвард Милитонян, Ануш Вартанян и Валерий Пощаров. Това е втора за Славянска литературна и артистична академия книга, посветена на Яворов. Първата се казва „А можехме, родино свидна”. Тези книги стигат до читатели на различни славянски езици. В книгата „Аз не живея, аз горя” са събрани няколко литературоведски текстове: на Катя Зографова, проф. Димитър Михайлов, Елка Няголова и Тодор Иванов. Книгата представя и един букет от Яворова поезия на български език и избрани преводи на поета на 13 езика (11 славянски и два други – арменски и киркизки), особено на арменски език. В изданието участват 25 преводачи от 14 страни. Елка Няголова представи преводачите: акад. Ристо Василевски – автор на преводи на европейски езици, поет, издател, живее в Сърбия; Едвард Милитонян – председател на Съюза на писателите на Армения, в книгата е поместено негово слово; Людмила Снитенко – преводач, солиден издател, поет, литературовед, белетрист; Алекси Врубел – полски поет, който живее в Лондон, зам.-председател на Съюза на задграничните полски писатели; Ануш Вартанян – поет, главен редактор на литературно списание „Лястовица” в Армения; Валерий Пощаров – оформител на текстовете на Яворов. Всички те получиха плакети от Община Чирпан за приноса им в популяризирането на Яворовата поезия, а председателят на Славянска академия Елка Няголова бе удостоена от фондация “Яворов” с наградата „Крилете” за популяризиране живота и творчеството на Пейо Яворов и плодотворно партньорство с фондацията. Наградата включваше диплом и позлатената статуетка „Крилете”, изработена от скулптора Ивайло Савов. Яворова поезия звуча на арменски, руски, полски, сръбски и разбира се на български език. Елка Няголова с вълнение сподели с публиката: „Нагласата на поета да усети болката и драмата на другия е човеколюбие, хуманистична заостреност. Оттук тръгна и идеята за преводите, защото нашите преводачи усетиха трагиката в поезията на Яворов. Поетите са тези, които разбират и съединяват народите.” Литературният празник завърши с изпълнението на песента „Хубава си, моя горо”, която бе запята от ученичката от СУ „П. К. Яворов” – Чирпан, Александра Костадинова и бе подета от публиката със ставане на крака.
На следващия ден – 15 януари – книгата „Аз не живея, аз горя” бе представена в Пловдив пред арменската общност.

Назад