Образователна програма

Първа образователна програма

в Къща музей „Пейо К. Яворов” – Чирпан

На 15 март 2024 г. стартира музейно-образователна програма „Първи стъпки в света на Яворов” по проект, финансиран от Министерството на културата на стойност 5947,55 лв. Участници в програмата са 15 третокласници от СУ „П. К. Яворов”, които имат занимания всеки петък следобед в периода от 15 март до 28 май 2024 г.

Целта на програмата е децата да получат първоначална представа за личността на Яворов, неговото семейство, идеи, творческа и революционна дейност чрез беседа и обиколка на музея.

На първата среща бе представена родната къща на поета и бита на семейството с цел учениците да добият представа за живота на българите от края на 19 век. Бе обърнато внимание на етнографските материали в къщата: бутало за масло, желязна парна ютия, паралия, хурка, вретено, кандило, пиростия, медни тави и съдове, огнище, мангал. Децата се запознаха с жизнения път и творческата съдба на Яворов благодарение на беседата на уредника на музея.

Второто занятие от програмата „Първи стъпки в света на Яворов”, което се  проведе на 22 март, бе посветено на рода на Яворов. Екскурзоводът в музея Тодор Иванов разказа на децата за рода Крачолови, като започна от неговия прадядо Стоян Крачолов, подробно обясни за всички членове на рода и завърши с Явора и нейната дъщеря Василия. Той показа на третокласниците образец на родословното дърво, както и семейния портрет на Крачолови от 1889 г. и снимка на семейството на малката сестра на поета Екатерина.

След разказа на екскурзовода децата получиха мисловни карти с родословното дърво на Яворов, където попълниха имената на членовете на семейство Крачолови.

Третото занятие от програмата „Първи стъпки в света на Яворов”, което се проведе на 29 март, бе посветено на родната къща на Яворов. Децата бяха запознати с интериора и екстериора на къщата на семейство Крачолови. Те получиха работни тетрадки със снимки на къщата и нейните три стаи – гостна, кухня и Пейова стая, и се вживяха в ролята на детективи в музея, като трябваше да откриват на снимките липсващи предмети и да обясняват тяхното значение.

Четвъртото занятие от програмата „Първи стъпки в света на Яворов”, което се проведе на 12 април, се състоеше в решаване на кръстословици и ребуси, свързани с живота на Яворов и с музея. Всички ученици се справиха отлично и получиха награди за усилията си.

Петото занятие от програмата „Първи стъпки в света на Яворов”, което се проведе на 19 април, се състоеше в запознаване със стихотворенията „Две хубави очи”, „Пролет”, „Май” и „Копнение” на Пейо Яворов. Учениците трябваше да се проявят като творци и да дописват свои думи на липсващи части от стихотворенията, както и да дописват думи от оригиналния вариант на стихотворенията.

В хода на работа те научиха и що е това виртуален екскурзовод в музея, като им бе демонстрирано как се ползва той.
Накрая на занятието децата бяха разделени на отбори и редиха пъзели, които представляваха снимка на бюст паметника на Яворов в родния му дом.

Шестото занятие от програмата „Първи стъпки в света на Яворов”, което се проведе на 26 април, се състоеше в посещение на паметниците на Яворов в Чирпан. Учениците обиколиха и се запознаха с историята на барелефа на Яворов в началото на ул. „П. К. Яворов” от скулптора Иван Блажев, паметника на Яворов пред пощата от скулптора Димитър Димитров, паметника на Яворов в градски парк „Яворов” от скулптора Иван Блажев, бюст-паметника на Яворов в двора на музея от скулпторката проф. Мара Георгиева, гипсовото копие на бюст-паметника на Яворов в залата на музея от арменския скулптор Григорий Ахаронян и глава на Яворов в залата на музея от скулптора Иван Блажев.

Децата си позираха за снимки с изброените паметници и получиха картички с изображение на най-емблематичния паметник в Чирпан – този на Яворов в парка, където поетът е в цял ръст с книга в ръка.

Седмото занятие от програмата „Първи стъпки в света на Яворов”, което се проведе на 10 май, бе едно вълнуващо и незабравимо приключение до с. Скобелево, Димитровградско. Децата бяха посрещнати сърдечно от секретаря на НЧ „Искрица 1901” Янка Христозова с думите: „Чирпанлии имат основание с какво да се гордеят – поет от световна величина се е родил в Чирпан. Скобелевци също се гордеят, че Яворов е работил на гарата в селото.” Тя им разказа за работа на Яворов в селото, където Яворов е командирован от телеграфо-пощенския отдел при Министерството за завеждащ на новооткрития пощенски клон при гара Чирпан (с. Скобелево) към чирпанската телеграфо-пощенска станция и заема длъжността си от края на 1894 до началото на 1895 г.

Янка Христозова разказа на децата и за първия приятел на Яворов в Скобелево - Александър Ралов – основател на читалището в селото, произхождащ от революционно семейство – син на Димитър Ралов, който е бил съратник на Левски.

Учениците научиха и за арменските бежанци, препитавали се като хамали на гарата след турските погроми в Армения от 1894 г. Крачолов често се е отбивал в кафенето в къщата на Манол Чобанов, където попада в средата на арменските емигранти. Яворов за пръв път има възможност да наблюдава съдбата на изгнаниците арменци и тези впечатления го вдъхновяват да напише през 1899 г. стихотворението „Арменци”.

Третокласниците посетиха жп гарата на с. Скобелево, където Яворов е бил стажант телеграфист и където има оформена музейна сбирка. Те разгледаха и етнографската сбирка в читалище „Искрица 1901”.

Скобелевци пазят и до днес спомена за Яворовия престой в селото им и от 2009 г. ежегодно в края на месец октомври провеждат Яворови дни.

Осмото занятие от програмата „Първи стъпки в света на Яворов”, което се проведе на 23 май, бе пленер в музея. Темата, по която третокласниците рисуваха бе „Яворов и негово родно място”. Децата получиха ценни насоки в оформянето на рисунките си от художничката Нина Маринова. Всички ученици рисуваха с желание и ентусиазъм, вдъхновени от атмосферата в родния дом на поета.

Деветото занятие от програмата „Първи стъпки в света на Яворов”, което се проведе на 28 май, бе заключителното занятие. То премина под формата на забавна занимателна викторина с много награди. Втората част от занятието бе представяне на наученото – стихотворения, откъси от стихотворения, запомнящ се момент от биографията на Яворов или разказ за родната му къща в Чирпан.

Всички ученици, участвали в проекта получиха свидетелства за успешно завършено обучение по Образователна програма „Първи стъпки в света на Яворов“, по една Яворова стихосбирка и пъзели с изображение на родната къща на поета. Другата седмица те ще получат и книгата „Първи стъпки в света на Яворов“, която в момента е под печат.

За любознателните третокласници в края на занятието имаше, разбира се, и почерпка.

Децата бяха въвлечени в познавателни игри, за да добият впечатления от къщата и от детските години на поета, който е живял в Чирпан до 18-тата си година. Всички ученици получиха награди за знанията си.

Чрез неформално образование по проекта и програмата „Първи стъпки в света на Яворов” децата добиха първите си впечатления за поета и натрупаха ценна информация за него, което ще им бъде от изключителна полза когато започнат да изучават творби на Яворов в училище.

Назад