Конкурс

Наградените в Националния конкурс за рецитация на Яворова поезия

„Подир сенките на облаците”, 2024

На 8 юни в Къща музей „Пейо К. Яворов” се проведе Националния конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците”. Тази година той бе посветен на 146-годишнината от рождението на Пейо Яворов. В 33-тото издание на конкурса се включиха 40 ученици от Чирпан, Сливен, Осетеново, Александрово. Организатори на конкурса са Община Чирпан, Къща музей „Пейо К. Яворов” и Фондация „Яворов”.

В Националния конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците” право на участие имаха ученици от 5 до 12 клас. Индивидуалните изпълнения бяха разделени в две възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас. Вторият раздел на конкурса бяха груповите изпълнения.      Журито, което оценяваше изпълнителите, бе в състав: председател актрисата Елена Петрова, и членове: актьорът Христо Чешмеджиев и Анелия Кроснева – носителка на награди от общински и национални конкурси за рецитация на Яворови творби в Чирпан и Поморие.

В раздел индивидуални изпълнения, първа възрастова група (5-7 клас) на първо място се класира Деа Георгиева – представител на СУ „П. К. Яворов”, гр. Чирпан – 6 клас с поетичната композиция „Че сърце глава не пита”, ръководител Недка Петрова. Второто място журито отреди за Таня Ангелова – шестокласничка от СУ „П. К. Яворов””, гр. Чирпан с „Градушка”, ръководител Недка Петрова. На трето място е Андрей Филипов – представител на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Чирпан – 5 клас със стихотворението „Луди-млади”, ръководител Катя Христозова. Бяха връчени три поощрителни награди: на близнаците Едис и Зейнеб Исо от ОУ „Христо Ботев”, с. Осетеново – 5 клас с „Заточеници” и „Май“, ръководител Донка Миткова и на Петър Тенев - представител на ОУ „Д-р Иван Селимински”, гр. Сливен – 6 клас с „Невинност свята”, ръководител Диана Петрова.

В раздел индивидуални изпълнения, втора възрастова група (8-12 клас) първото място получи Александра Манева от СУ „П. К. Яворов”, гр. Чирпан – 10 клас с поетичната композиция „Час на изповед”, ръководител Недка Петрова. На второ място е  Анелия Иванова – ПГСС, гр. Чирпан - 10 клас с „Прости”, ръководител Таня Радичкова. На трето място се класира Йоанна Стойчева от ПГСС, гр. Чирпан  – 10 клас с „Ще дойдеш ти”, ръководител Таня Радичкова. Журито присъди и три поощрителни награди: за Кристияна Милева – представител на СУ „П. К. Яворов“ – Чирпан  – 8 клас с „Може би“, за Анна-Мария Колева от ПГСС - Чирпан – 8 клас с „Павлета делия и Павлетица млада”, ръководител Минка Петкова и за Живка Димитрова от ПГСС - Чирпан – 10 клас със стихотворението „Може би”, ръководител Таня Радичкова.

В раздел групови изпълнения на първо място са Иван Ангелов, Таня Ангелова, Александра Манева и Деси Митова от СУ „П. К. Яворов”, гр. Чирпан с поетичната композиция „Сън прокоба”, ръководител Недка Петрова. Второто място бе за  Ризаа Шабе, Габриела Парушева и Сейде Мехмед от ОУ „Христо Ботев”, с. Александрово с „Павлета делия и Павлетица млада”, ръководител Видослава Видилова.  Трето място – Деа Георгиева, Мария Ангелова и Гергана Пенева от СУ „П. К. Яворов”, гр. Чирпан с „Есенни мотиви”, ръководител Недка Петрова.

Наградените ученици получиха плакети, грамоти и книги със стихове на Яворов.

Наградата на Кмета на Община Чирпан отиде при  Пламена Генова, 6 клас, от ОУ „Васил Левски”, гр. Чирпан за стихотворението „Защо мълчиш“, ръководители Маноела Петкова и Славка Стефанова.

Наградите на НЧ „Димитър Данаилов 2013” получиха Иван Ангелов –  5 клас на СУ „П. К. Яворов”, гр. Чирпан, ръководител Недка Петрова, с поетичната композиция  „Мир не зная, луд лудея” и Екатерина Стойчева, 6 клас, от ОУ „Васил Левски”, гр. Чирпан за стихотворението „Бабина приказка“, ръководители Маноела Петкова и Славка Стефанова.

Наградите на Детска педагогическа стая - Чирпан бяха връчени на Фатмагюл Мустафа – 5 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Чирпан, ръководител Катя Христозова, със стихотворението „Две хубави очи” и Симге Белберова – 7 клас, ОУ „Христо Ботев“, с. Александрово, ръководител Видослава Видолова, стихотворението „Градушка“.

Наградата на Ротари клуб – Чирпан – получи осмокласничката Ремзие Яшар – 8 клас, ПГСС – Чирпан с „Ще бъдеш в бяло”, ръководител Минка Петкова.

Наградата на Фондация „Яворов”, журито отреди за Деси Митова от СУ „П. К. Яворов”, гр. Чирпан – 10 клас със стихотворението „Великден“, ръководител Недка Петрова.

Назад