"Подир сенките на облаците"

Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия "Подир сенките на облаците"

Организатори: Община Чирпан, Къща-музей ”Пейо К. Яворов”

Жури в състав: председател - Антоанета Добрева (Нети) и членове - Добрин Векилов(Дони) и Теофана Митрова ще оценява изпълнителите за:
- Правилно наизустен текст и логично интерпретиране на основното чувство в творбата
- Артистичност
- Добра дикция
- Контакт с публиката

Регламент на конкурса:
1. Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение на Пейо Яворов или композиция по негови творби.

2. В конкурса за рецитация участниците са разделени в следните възрастови групи:
- І-ІV клас
- V-VІІІ клас
- ІХ-ХІІ клас

3. Конкурсът има следните раздели:
- индивидуални изпълнения
- групови изпълнения

Дата на провеждане: 06.06.2013г. (четвъртък) от 14:30 часа в залата на Община Чирпан.

Заявки ще се приемат до 5.06.2013г. на адрес:
гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” 87,
Исторически музей - за къща-музей „Пейо К. Яворов”
или на e-mail: javorovch@abv.bg
Телефон за контакти: 0889 59 42 93

Изтеглете формуляр за участие .pdf
Изтеглете формуляр за участие .docНазад