Рецитация на Яворова поезия

Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия "Подир сенките на облаците" се проведе на 06.06.2013г. в Община Чирпан.

Жури с председател Антоанета Добрева (Нети) и членове - Добрин Векилов(Дони) и Теофана Митрова ще оцениха изпълнителите по следните критерии:
- Правилно наизустен текст и логично интерпретиране на основното чувство в творбата
- Артистичност
- Добра дикция
- Контакт с публиката

Репортаж от събитието

Назад